• Bezpieczeństwo

  Podstawowym zagadnieniem z którym borykają się użytkownicy internetu to zachowanie bezpieczeństwa swoich danych osobowych , danych zawartych na ich komputerach podłaczonych do internetu lub ogólnie : danych przechowywanych i gromadzonych na dyskach . Zagrożeń jest wiele począwszy od wirusów poprzez nieuczciwe witryny internetowe a konczywszy na nie autoryzowanym dostępie osób trzecich do komputerów w biurze , domu czy firmie . Dalsza cześć artykułu opisuje wiekszośc możliwych koniunkcji wynikających z zagrożeń dla bezpieczeństwa danych jak i sposoób przeciwdziałania tego typu przecieką danych .

  czytaj więcej...
 • Prywatność

  Mianem prywatności możemy określić wszelkie działania zmierzające do zachowania naszej anonimowości oraz poufności danych które uznaliśmy za dane osobiste . Rozgłaszając w Internecie ( nawet nie świadomie ) nasz adres IP , nasz email czy nazwisko jak również nie zabezpieczając naszych plików przed nie autoryzowanym odczytem - obdzieramy się z reszty prywatności . Aby zachować bezpieczeństwo danych , anonimowość czy ogólnie pojętą Prywatność , musi w dobie komputeryzacji i Internetu - rozpocząć świadome korzystanie z tych dobrodziejstw w sposób gwarantujący nam zachowanie naszej Prywatności .

  czytaj więcej...
 • Anonimowość

  Jest jedynym z najważniejszych czynników z którym borykają się internauci . Niestety , zabiegi podnoszące bezpieczeństwo danych , ich kryptografia etc.. są nie wystarczające pod względem zachowania anonimowości. Aby zachować anonimowość , nie wystarczy stosowanie pseudonimów , brak powiązań kont mailowych z naszymi danymi osobowymi lecz również są potrzebne usługi serwerowe które zacierają nasz elektroniczny ślad bazujący na trasowaniu naszego połączenia poprzez protokół TCP/IP który z założenia wskazuje naszą lokalizację poprzez adres IP który jest nam przydzielany od operatorów Internetu .

  czytaj więcej...
 • Kryptologia i Kryptografia

  Istotnym elementem technik kryptograficznych jest proces zamiany tekstu jawnego w szyfrogram (inaczej kryptogram); proces ten nazywany jest szyfrowaniem, a proces odwrotny, czyli zamiany tekstu zaszyfrowanego na powrót w możliwy do odczytania, deszyfrowaniem.Przez szyfr rozumiana jest para algorytmów służących do przeprowadzenia obu procesów. Wraz z algorytmami dodatkowo używa się kluczy, czyli pewnych niezbędnych parametrów, od których zależy wynik obu procesów. Pytanie jakie nasuwa się po przeczytaniu tego krótkiego podsumowania , jest : Czy jest mi to potrzebne ? W jaki sposób mogę to wykorzystać ? Jakie są najważniejsze zalety i wady stosowania kryptografii ? W dalszej części artykułu postaramy sie dogłębnie odpowiedzieć na te i inne pytania w sposób jak najbardziej zrozumiały .

  czytaj więcej...

witamy

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie poświeconej szerokiemu zagadnieniu obejmującego anonimowość w Internecie , bezpieczeństwo oraz zachowanie prywatności danych . Znajdziecie na stronie nie tylko porady czy wskazówki , przestrogi kierowane do początkujących użytkowników Internetu ale również narzędzia pozwalające zadbać wam o waszą szeroko pojmowaną : prywatność .Przedstawimy wam techniki zachowania bezpieczeństwa ,oraz metody stosowane przez koncerny a tak że małe firmy zmierzające do pozyskiwania i gromadzenia waszych danych osobowych bez waszej zgody .

 • Anonimowość

  2010-09-18 22:54
  Anonimowość – niemożność identyfikacji tożsamości jednostki pośród innych członków danej społeczności, wprost w odniesieniu do osoby albo do pochodzącego od niej przedmiotu (utworu). O anonimowości można mówić w różnych aspektach. To tyle co do definicji Anonimowości , a o jej aspektach wspomnimy w dalszej częsci tego artykułu.

 • Prywatność

  2010-09-18 18:42
  Prywatność często rozpatrywana jest jako prawo przysługujące jednostce. Prawo do prywatności funkcjonuje w niemal wszystkich współczesnych jurysdykcjach, chociaż w wielu sytuacjach może być ograniczane. W Polsce prawo to gwarantowane jest w art. 47 ustawy zasadniczej, oraz w przepisach prawa cywilnego. Prywatność nie jest dobrem samoistnym[1] (nie przewiduje jej art. 23 k.c.), wynika ona przede wszystkim z innego dobra osobistego jakim jest cześć (godność, dobre imię).
 • Bezpieczeństwo

  2010-09-18 18:39
  A w szczegulności Bezpieczeństwo teleinformatyczne jest to zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji, rozpatrywany z perspektywy poufności, integralności i dostępności.

Rozwiązania techniczne

Wybrane zagadnienia

kontakt
unia europejska